"Klokkenluiders inzetten om fiscale fraude op te sporen is buiten proportie"

"Klokkenluiders inzetten om fiscale fraude op te sporen is buiten proportie"

Het idee onder meer een klokkenluidersregeling in te voeren in de strijd tegen de fiscale fraude, moet volgens Unizo naar de prullenbak worden verwezen. "We vragen aan de regering om die maatregel af te serveren. Dit is niet proportioneel", zegt Danny Van Assche, de gedelegeerd bestuurder van de ondernemersorganisatie. Unizo beklemtoont dat het aanpakken van fiscale fraude belangrijk is, maar pleit voor het afsluiten van een charter. De federale ministerraad onderzoekt een hele reeks van maatregelen die de fiscus meer mogelijkheden moeten geven om fiscale fraude aan te pakken. Daarbij wordt uitgegaan van de aanbevelingen die de commissie Panama papers geformuleerd had. De Standaard schrijft donderdag op haar website dat er onder meer gedacht wordt aan een klokkenluidersregeling, waarbij een vergoeding wordt toegekend aan mensen die helpen bij het blootleggen van fraudemechanismen. Een ander voorstel dat op tafel ligt, is het opleggen van sancties aan belastingplichtigen die een fiscaal onderzoek belemmeren.

De gedelegeerd bestuurder van Unizo is naar eigen zeggen "zwaar geschrokken" van die voorstellen. Hij heeft het zelfs over een fiscale heksenjacht op ondernemers. "Dit is geen evenwichtig verhaal als het gaat om enerzijds controles en anderzijds de rechten van ondernemers", zegt Van Assche. "Dit lijkt mij bovendien veel verder te gaan dan hetgeen op basis van de Panama papers werd aanbevolen."

"Als je bijvoorbeeld klokkenluiders gaat betalen, dan lok je verklaringen uit. Dat is erg ernstig voor kmo's, die niet kunnen rekenen op een batterij aan juridische raadgevers", stelt Van Assche. "Het gros van de ondernemers werkt op een goede manier. Het is dus niet nodig om een bazooka boven te halen."

De ondernemersorganisatie pleit dan ook voor het opstellen van een charter voor fiscale controles. Dat moet, naar analogie met het al bestaande charter voor sociale controles, de rechten en plichten vastleggen van zowel de controleurs als de ondernemers. "We zijn altijd bereid daarover met de regering aan tafel te zitten", besluit Van Assche. "We hebben er zelf alle belang bij dat er eerlijk wordt ondernomen."

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de berichten over een klokkenluidersregeling alvast "voorbarig" genoemd. "Regering bekijkt een brede waaier om fraude harder aan te pakken. Beslissingen moeten nog worden genomen", schrijft hij op Twitter.

bron: Belga