Klimaatverandering heeft impact op aantal nieuwgeboren jongens

Klimaatverandering heeft impact op aantal nieuwgeboren jongens

Het klimaat verandert, niet ten goede, en we ondervinden daar nu al de gevolgen van, ook al beseffen we het soms niet. Zo varieert het aantal jongens dat geboren wordt door de temperatuur en de weersomstandigheden van de regio waarin zijn moeder woont. Dat blijkt uit drie verschillende onderzoeken waarover CNN bericht.

Jongens worden door elkaar geschud

Vorige zomer publiceerden wetenschappers van het M&K Health Institute uit het Japanse Hyogo een studie naar de impact van natuurrampen op de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke baby's. Onder andere de impact van de aardbeving die de ramp met de kerncentrale van Fukushima veroorzaakte, werd onder de loep genomen. De wetenschappers merkten op dat negen maanden na een groot incident het aantal mannelijke baby's 6 tot 14% lager lag dan een jaar daarvoor.

Jongens houden niet van de koude

Mannelijke baby's verteren stressvolle natuurverschijnselen dus niet goed, maar ze vinden het wel aangenaam als de temperatuur stijgt. Uit een studie van de University van California bleek dat koudere jaren leiden tot minder jongens. Daarvoor werden de cijfers van de pasgeboren Denen, Finnen, Noren en Zweden tussen 1878 en 1914 bekeken. De jongens die het wel tot op de aardbol haalden, hadden wel minder kans om jong te sterven en kregen zelf meer kinderen dan gemiddeld.

Stijging per graad is bekend

Tot dezelfde conclusie kwam Samuli Helle, onderzoeker aan de Finse universiteit van Turku. Alleen heeft hij het tot een exacte berekening kunnen herleiden. Per stijging van 1 graad Celsius neemt het aantal nieuwe jongens met 0,06% toe. "Op zich is dat geen dramatische stijging, maar je moet onthouden dat dat in grote populaties al snel duizenden extra mannen per jaar zijn", vertelde Helle aan CNN.