Klimaatverandering doet vogels krimpen

Klimaatverandering doet vogels krimpen

Voor alle duidelijkheid: enkel Noord-Amerikaanse trekvogels die aan hun einde kwamen in Chicago werden onder de loep genomen, en dus zijn de resultaten niet veralgemeenbaar. Maar de conclusie blijft opvallend: de vogels krimpen.

De lichaamsveranderingen lijken het gevolg te zijn van de klimaatverandering: "We hebben goede redenen om te geloven dat de stijgende temperaturen het lichaam doet krimpen", aldus Brian Weeks, assistent-professor aan de Michigan School for Environment and Sustainability en hoofdonderzoeker van de studie, die gepubliceerd werd in het magazine Ecology Letters.

Consistente krimping

De meest opvallende bevinding was hoe consistent de vogels krimpen: "Bijna alle soorten ondergaan hetzelfde lot: ze worden kleiner, op een bijzonder gelijkaardige manier", klinkt het in een persmededeling.

De 52 onderzochte soorten waren - op drie na - allemaal gekrompen doorheen de jaren. De vleugelspanwijdte nam dan weer toe met 1,3 procent. De auteurs zoeken de oorzaak bij de klimaatopwarming. Diersoorten hebben de neiging om kleiner te worden in een warmer klimaat. Een groot lichaam helpt dieren om warm te blijven in koude omgevingen, terwijl kleinere lichamen net minder warmte vasthouden. Die kleinere vogellichamen, die minder energie produceren, moeten echter nog steeds ellenlange afstanden afleggen op hun migratievluchten, en dus compenseerde de natuur die wanverhouding met langere vleugels.