Klimaatpanel van VN roept op tot ander gebruik van land en voedsel

Klimaatpanel van VN roept op tot ander gebruik van land en voedsel

Om de klimaatverandering aan te pakken, moet ook werk worden gemaakt van een andere manier van landgebruik en voedselconsumptie. Dat blijkt uit een voorgesteld rapport van het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, over het landgebruik.

Het rapport behandelt onderwerpen als verwoestijning, erosie, duurzaam landgebruik en voedselveiligheid. Afgevaardigden van de 195 lidstaten van het IPCC hadden woensdag, een dag later dan gepland, in Genève een akkoord bereikt over de tekst.

Uit de gegevens van de experts blijkt dat de luchttemperatuur boven land intussen al met 1,5°C gestegen is, in vergelijking met het pre-industriële niveau. Daarmee stijgt de temperatuur boven het land twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde (dat ook de zeeën en oceanen bevat). De wetenschappers waarschuwen in hun rapport dat dit het risico op meer droogtes, bosbranden, ontdooiende permafrost en voedselonzekerheid duidelijk verhoogt.

Het klimaatpanel waarschuwt ook dat de nodige reductie aan broeikasgassen niet kan worden bereikt door enkel naar wagens, bedrijven en energiecentrales te kijken. Daarom wordt voor een oplossing onder meer ook gekeken naar een wereldwijde aanpassing van het voedselpatroon, waarbij minder vlees wordt gegeten en meer gebruik wordt gemaakt van plantaardige voedselmiddelen een oplossing.

Een dalende vleesproductie zou bijdragen tot een lagere uitstoot van de veestapel. Momenteel is de helft van uitstoot van het broeikasgas methaan, afkomstig van de veeteelt en van rijstvelden. Door minder grond ter beschikking te stellen van vleesproductie, kan bovendien meer land worden vrijgemaakt voor duurzaam gebruik, klinkt het nog.

Landbouw, ontbossing en andere vormen van landgebruik vertegenwoordigen 23 procent van de menselijke uitstoot van broeikasgassen.

bron: Belga