Klimaat - Negen op de tien exporterende bedrijven menen dat bedrijven zelf maatregelen moeten nemen

Negen op de tien exporterende ondernemingen menen dat bedrijven zelf al maatregelen moeten nemen tegen de klimaatverandering. Dat blijkt uit de resultaten van de exportbarometer van kredietverzekeraar Credendo, een enquête uitgevoerd door Trends bij 1.371 Belgische bedrijfsleiders. Ruim vier op de vijf bevraagden vinden dat de overheid maatregelen moet nemen, zelfs als dit een impact heeft op hun bedrijf. En dat dit in meer of mindere mate een impact zal hebben, daar is 94 procent van de respondenten van overtuigd. Negen op de tien bedrijfsleiders menen dat de Europese Unie milieunormen moet opleggen voor geïmporteerde producten. Hoewel een vijfde van de ondervraagden een negatieve invloed van de kilmaatverandering verwacht op hun business, ziet eenzelfde aantal ook opportuniteiten op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Uit de exportbarometer blijkt voorts dat de toenemende spanningen in de wereld op handels- en geopolitiek gebied voor meer onzekerheid zorgen bij exporteurs, waardoor beslissingen over investeringen uitgesteld worden. De ondervraagden beschouwen onze buurlanden, de landen van de Europese Unie en Azië als belangrijkste veelbelovende exportregio's. Als sectoren met het grootste exportpotentieel worden dezelfde genoemd als vorig jaar: biotechnologie, gevolgd door farmacie en chemie.

Credendo organiseert woensdag in Brussel een "trade forum", met op het programma de economische situatie op wereldvlak en de klimaatuitdagingen. Meer dan 350 bedrijfsleiders, bankiers, diplomaten en vertegenwoordigers uit de academische wereld worden verwacht.

Credendo is de vierde kredietverzekeringsgroep in Europa, met in 2018 bijna 87 miljard euro aan internationale handel verzekerd en 329,7 miljoen euro aan premies geïnd.

bron: Belga