Kleuterschool krijgt 185 euro extra per kind

Kleuterschool krijgt 185 euro extra per kind

Kleuterscholen krijgen vanaf volgend schooljaar 662 euro per kind in plaats van 477 euro. De Vlaamse regering heeft vandaag het beloofde budget vrijgemaakt om de werkingsmiddelen van de kleuterscholen gelijk te schakelen met die van de lagere scholen. Het Vlaams Parlement vroeg de regering afgelopen voorjaar om vanaf volgend schooljaar een einde te maken aan de historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs. De werkingsmiddelen moeten gelijk geschakeld worden met die van het lager onderwijs. Totnogtoe kregen kleuterscholen minder geld omdat er van uit wordt gegaan dat kleuters niet elke dag naar school komen. "De afgelopen jaren is er veel ingezet op kleuterparticipatie, dus dat standpunt is achterhaald", zegt Onderwijsminister Hilde Crevits. Kleuters die voldoende op school aanwezig zijn krijgen bijvoorbeeld een toeslag op de kinderbijslag.

De regering heeft 52 miljoen euro vrijgemaakt om de werkingsmiddelen van de scholen vanaf volgend schooljaar gelijk te schakelen. Daarmee kopen scholen materiaal, betalen ze vorming voor de leerkrachten en zorgen ze voor het onderhoud van de gebouwen.

Vlaanderen kent een hoge kleuterparticipatie. 98,4% van de driejarigen is ingeschreven en 99% van de vier- en vijfjarigen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leeftijd voor de leerplicht van zes naar vijf jaar.

"Met de gelijkschakeling van de financiering komen we tegemoet aan een vraag die al lang leeft in het onderwijsveld en realiseren we een belangrijke vraag uit het plan basisonderwijs", zegt Crevits.

bron: Belga