Kleine mannen zijn agressiever dan grote

Kleine mannen zijn agressiever dan grote

Wie klein is, kan het gevoel hebben dat hij heel zijn leven lang moet opboksen tegen grote mensen. Dat daaruit ook een vorm van agressiviteit kan ontstaan bewijst een onderzoek van de Vrije Universiteit in Nederland. Die organiseerde een reeks van tests waaruit bleek dat kleinere mannen minder graag dingen met andere mensen delen.

Vier voor u, de rest voor mij

Concreet draaiden de onderzoeken rond tokens. De testpersonen werden in duo's onderverdeeld, waarbij één persoon achttien tokens kreeg en de andere niets. De spelregels moedigden de tweetallen aan om het 'geld' te delen, maar ze hadden ook altijd de optie om dat niet te doen, meldt Esquire. Achteraf keken de onderzoekers naar wie de tokens had verdeeld en hoe groot die personen waren.

Wat bleek? De kleine mannen, onder 1,70 meter, gaven gemiddeld 4 tokens aan hun partner en hielden er 14 voor zichzelf. De grote mannen, om en bij de 2 meter, gaven door de band genomen 9 tokens af en hielden er evenveel bij. De onderzoekers zagen daarin een bevestiging van het kleinemannensyndroom. Ze willen hun dominantie bevestigen door weinig te delen en veel zelf bij te houden, besluiten ze.