Kleine hoeveelheid radioactiviteit vrijgekomen bij Studiecentrum voor Kernenergie

Bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol is maandag een heel kleine hoeveelheid radioactiviteit vrijgekomen via een ventilatieschoorsteen, tijdens een manipulatie van het radio-isotoop selenium-75 in een afgeschermde cel. Ook op 15 mei kwam er al eens een beperkte hoeveelheid radioactiviteit vrij bij een procedure met selenium-75, maar ditmaal zou die nog veel kleiner zijn. Volgens het SCK bedraagt de maximaal vrijgekomen dosis radioactiviteit ditmaal 0,9 nanosievert, oftewel een miljoenste van de jaarlijkse blootstelling die mensen ondergaan door natuurlijke oorzaken. "Deze gebeurtenis heeft geen impact op het welzijn van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu", aldus het SCK in een mededeling. Er wordt wel nog onderzocht hoe groot het voorval is op de zogenaamde INES-schaal, de internationale communicatietool die de omvang van dergelijke incidenten vatbaar probeert te maken.

Het SCK laat verder nog weten dat alle activiteiten met selenium-75 tot nader order worden stopgezet. In mei was er immers ook al een incident met datzelfde radio-isotoop, zij het met een andere manipulatie en capsule. Toen maakte het SCK gewag van een vrijgekomen dosis radioactiviteit van 0,1 microsievert, oftewel een tienduizendste van de jaarlijkse blootstelling. Ook dat was te klein om een impact te hebben op het personeel of de omgeving, klonk het.

bron: Belga