Kinderrechtencommissaris: "Voorzieningen spreken te weinig met elkaar"

Kinderrechtencommissaris: "Voorzieningen spreken te weinig met elkaar"

De verschillende gemeenschapsinstellingen en de gesloten jeugdinstellingen in Vlaanderen praten te weinig met elkaar over belangrijke thema's als het pedagogisch concept of het toepassen van isolatie en fixatie. Dat zei kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vandaag in het Vlaams Parlement. Daar besprak de commissie welzijn het tussentijds rapport van de zogeheten "maandcommissarissen" over de gesloten jeugdinstellingen. Door een nieuw decreet houdt een nieuwe commissie van externen sinds begin dit jaar toezicht op de rechten van jongeren in gesloten instellingen. Het tussentijds rapport zorgde vorige week voor commotie in de media. Het rapport maakte melding van een aantal negatieve zaken in de leefomstandigheden van de jongeren. Ook op het vlak van infrastructuur werden er problemen gemeld.

N-VA-parlementslid Lorin Parys, die het verslag naar buiten bracht, vindt dat er een crisismanager moet worden aangesteld. CD&V-parlementslid Katrien Schryvers betreurt het negatieve beeld dat uit het rapport wordt gehaald. "Dergelijke informatie is misschien niet vertrouwelijk, maar wel gevoelig", zei ze. "Een ongenuanceerde manier van voorstellen dreigt het broos vertrouwen te beschadigen".

De Kinderrechtencommissaris, die de externe commissie voorzit, denkt niet dat de werking van de maandcommissarissen gehypothekeerd is door de negatieve berichtgeving. "Het draagvlak is niet weg", zei hij. De commissie wil bekijken of er in de individuele cases die gerapporteerd worden wat meer context kan worden gegeven.

Vanobbergen merkte op dat er grote verschillen bestaan tussen de instellingen. "Voorzieningen spreken te weinig met elkaar over belangrijke thema's", zei de Kinderrechtencommissaris. Hij vraagt zich af op er op langere termijn toch niet wat meer conformiteit zou kunnen komen.

bron: Belga