Kinderrechtencommissariaat wordt toezichthouder gesloten jeugdinstellingen

Kinderrechtencommissariaat wordt toezichthouder gesloten jeugdinstellingen

Het Kinderrechtencommissariaat leidt vanaf dit najaar de commissie van toezicht voor de gesloten jeugdinstellingen in Vlaanderen. Het voorstel van decreet werd woensdag goedgekeurd in het Vlaams parlement. De nieuwe regeling is belangrijk voor de rechtsbescherming van jongeren in gesloten opvang, zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. De Vlaamse overheid is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor elf gesloten of besloten jeugdinstellingen - de campussen van de gemeenschapsinstellingen van De Kempen in Mol, De Zande in Beernem, Wingene en Ruiselede en De Grubbe in Everberg, de afdelingen voor de bijzondere jeugdzorg in Antwerpen, Begijnendijk, Ieper en Mechelen en het detentiecentrum in Tongeren voor +16-jarigen.

In tegenstelling tot de gesloten inrichtingen voor volwassenen bestond er naast de eigen administratie geen toezichtsmechanisme voor de instellingen waar jongeren geplaatst worden omwille van een verontrustende leefsituatie of omdat ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

Vanaf het najaar zal de kinderrechtencommissaris daarom een commissie van toezicht voorzitten. "Sinds 2010 was de oprichting van deze commissie een van onze aanbevelingen voor de Vlaamse regering. Dat ze in het najaar van 2017 van start kan gaan is dan ook een goede zaak", zegt Bruno Vanobbergen.

Want er blijven nog heel wat werkpunten in de publieke jeugdinstellingen. "Omdat de jeugdinstellingen de enige plek zijn met opnameplicht kennen ze een heel divers publiek", zegt Vanobbergen. "Er zitten jongeren met een mentale beperking, met gedragsproblemen en jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Elk van deze types vereist een specifieke aanpak. En dat is momenteel niet voorhanden. Het is onmogelijk om een zorg op maat aan te bieden. Er is dringend nood aan een beleid dat inspeelt op die diversiteit."

Er is de afgelopen jaren wel al vooruitgang geboekt, benadrukt de kinderrechtencommissaris. "Er is sterk aan openheid gewonnen." Vanobbergen verwijst onder meer naar "de deuren die zijn opengezet voor de onderwijs- en zorginspectie". Hij juicht vooral de toegenomen aandacht voor onderwijs in de gesloten opvang toe.

De controle zal uitgevoerd worden door vrijwilligers, de maandcommissarissen. Zij zullen het beleid onder de loep nemen, maar ook fungeren als verbindingspersoon voor de jongeren, besluit Vanobbergen.

bron: Belga