Kindermishandeling door verzorgster - Al oplossing voor vijf kindjes die naar crèche gingen

Nu kinderopvang Kiddy Watch in Antwerpen en Schoten zeker tot 30 juni dicht moet van Kind en Gezin, moeten heel wat ouders op zoek naar een nieuwe opvangplaats voor hun kind. Kind en Gezin werkt op dat vlak samen met de lokale besturen. De stad Antwerpen contacteerde tot nu toe elf gezinnen en in vijf gevallen is er al een oplossing: drie kindjes krijgen een plek in een stedelijke kinderopvanglocatie, één kan al instappen in een kleuterklas en voor één vonden de ouders een eigen alternatief. Voor vijf andere kindjes is een begeleidingstraject opgestart en één gezin kon nog niet bereikt worden. De elf gezinnen in kwestie zijn gezinnen die een stedelijke toelage voor kinderopvang ontvangen. "Dat zijn de enige ouders waarover we gegevens hebben, om privacyredenen krijgen we niet de volledige lijst van ouders die een kindje onderbrachten bij de kinderopvang in kwestie", zegt Liesbet Brzyk van het kabinet van Antwerps schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA). "De overige ouders krijgen ons contactnummer van Kind en Gezin, we roepen hen op om ons zeker te contacteren zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. De feiten die aan het licht gekomen zijn, vinden we uiteraard onaanvaardbaar."

De private kinderopvang Kiddy Watch kwam de voorbije dagen in opspraak door een 22-jarige inmiddels ontslagen verzorgster die verdacht wordt van mishandeling van meerdere kindjes die ze onder haar hoede had. De kinderopvang had bovendien in het verleden al enkele aanmaningen gekregen voor andere problemen - op het vlak van personeelsbeleid, voeding en hygiëne - en een extra inspectie woensdag bracht aan het licht dat die tekortkomingen nog niet volledig waren weggewerkt. Kind en Gezin besliste daarom om de vergunning voorlopig te schorsen.

bron: Belga