Kinderen zijn niet op de hoogte van loon ouders

Kinderen zijn niet op de hoogte van loon ouders

Meer dan 90% van de ouders praat met hun kinderen over geld. Drie op de tien doen dat zelfs vaak, terwijl amper 5% het onderwerp nooit ter sprake brengt. Toch blijft het loon van vader en moeder daarbij onbesproken. Maar liefst 60% van de kinderen weten niet wat hun ouders ongeveer verdienen.

Leeftijd

Al is er wel een evolutie vast te stellen naargelang de leeftijd: bij jonge kinderen van 6 tot 9 jaar weet amper 16% hoeveel er maandelijks op de bankrekening van hun ouders verschijnt. Bij prille tieners van 10 tot 14 jaar weet 28% dat, terwijl bij pubers van 15 tot 19 jaar net niet de helft op de hoogte is van het inkomen van mama en papa.

Zakgeld

Zakgeld is zonder twijfel de meest gebruikte manier om kinderen met geld te leren omgaan. Toch krijgen lang niet alle kinderen zakgeld. Van alle ondervraagde ouders zegt 64% dat ze hun kinderen op regelmatige basis een som geld geven, terwijl 35% zegt dat niet te doen. Bijna de helft van de kinderen krijgt voor het eerst zakgeld voor hun tiende verjaardag.

Het bedrag dat kinderen krijgen, stijgt met de leeftijd. Zo krijgt het merendeel van de 10- tot 14-jarigen tussen de 5 en de 39 euro per maand, terwijl de 15- tot 19-jarigen tussen de 20 en 99 euro per maand in ontvangst mogen nemen.

Persoonlijke bankkaart

Ook een eigen bankkaart is een middel om geld te leren beheren. Vanaf 10 jaar krijgen sommige kinderen een eigen bankkaart, al is dat vaak met een beperkt op te nemen bedrag. Op 14 jaar heeft de helft van alle kinderen al een persoonlijke bankkaart. Vanaf die leeftijd gaat het snel omhoog: op 15 jaar heeft 63% een eigen bankkaart op zak, op 17 jaar is dat al 83%.

Sparen

Drie op de vier ouders geeft aan te sparen voor hun kinderen. Daarvan doet 5% doet dat wekelijks en 40% maandelijks. Bijna een vierde doet dat zonder regelmaat. Maar 1 op de 4 ouders spaart niet voor hun kinderen, en bij die groep geeft de helft aan dat er binnen het gezin geen financiële ruimte voor is.