"Kinderen met meer groen rond woning hebben hogere intelligentie"

"Kinderen met meer groen rond woning hebben hogere intelligentie"

Het onderzoeksproject van Universiteit Hasselt en Universiteit Gent onderzocht het belang van een groene leefomgeving op intelligentie en gedrag. Daarvoor maakten de onderzoekers gebruik van IQ-metingen bij meer dan 600 Oost-Vlaamse tweelingen tussen de 8 en 15 jaar.

"De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bij stadskinderen meer groen rondom de woning geassocieerd kan worden met een hoger IQ", stellen de universiteiten. "Meer specifiek betekent dit dat 3,3% meer groen in een straal van 3 kilometer rondom de woning in verband staat met een stijging van 2,6 IQ-punten in totaal. Daarenboven bleek ook dat meer groen in de stad in verband staat met een vermindering van gedragsproblemen zoals concentratie- en agressieproblemen."

"Relevante bevindingen voor beleidsmakers"

De resultaten zijn niet vertekend door de sociaaleconomische achtergrond van de deelnemers, aldus de onderzoekers. "Het verband tussen groen en intelligentie werd teruggevonden bij kinderen van ouders met zowel een hoog als laag opleidingsniveau", zegt Esmée Bijnens, onderzoekster aan UHasselt en UGent.

"De studie toont aan dat groenelementen zoals de nabijheid van een park in een stad een verschil kunnen maken op de ontwikkeling van kinderen. Deze bevindingen zijn dus relevant voor beleidsmakers en stadsplanners om een optimale omgeving te creëren waarbij kinderen de kans krijgen om hun volledig potentieel te ontwikkelen", zegt prof. dr. Tim Nawrot (UHasselt).

Chargement
Tous

En direct

Le direct