"Kinderbijslag moet terug naar de tekentafel"

"Kinderbijslag moet terug naar de tekentafel"

"Het advies van de SERV over de hervorming van de kinderbijslag toont eens te meer aan dat de hervorming van de Vlaamse regering ondoelmatig is en tot grote budgettaire tekorten dreigt te leiden", zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. "Na de ontluisterende evaluatie van het Centrum voor Sociaal Beleid nu dit. De enige optie die minister Vandeurzen heeft is om met zijn plan terug naar de tekentafel te gaan en te herbeginnen." Uit het advies van de SERV blijkt onder meer dat de nieuwe kinderbijslag, die op 1 januari 2019 moet ingaan, op jaarbasis een financieringstekort van 30 tot 239 miljoen euro zal vertonen. De SERV heeft ook nog andere punten van kritiek. Zo betreurt ze dat de leeftijdsgebonden kostendekking wordt losgelaten en noemt ze de voorgestelde participatietoeslagen voor kleuters "eerder symbolisch en te beperkt".

Oppositiepartij sp.a ziet in het SERV-advies een bevestiging van de eigen kritiek op de hervorming. Vandenbroucke: "De sociale partners herhalen in hun advies een aantal pertinente kritieken die ook mijn fractie eerder heeft geformuleerd". "Maar bovenal waarschuwt de Raad dat het hervormde systeem tot grote budgettaire tekorten dreigt te leiden. Op die manier komt de stabiliteit van de kinderbijslag in gevaar, en dat zou nefast zijn voor alle huidige en toekomstige Vlaamse gezinnen", aldus Vandenbroucke.

"Na de waarschuwing van het Centrum voor Sociaal beleid dat de hervormde kinderbijslag de kinderarmoede niet zal terugdringen waarschuwt de SERV nu voor een instabiel en dus mogelijk onhoudbaar stelsel", stelt de sp.a-fractieleider. "Ik kan alleen maar herhalen dat minister Vandeurzen dringend moet bijsturen. Terug naar de tekentafel, dus."

bron: Belga