Kind en Gezin vraagt inspectie van Antwerpse crèche, ook al is "acute risico geweken"

Kind en Gezin vraagt inspectie van Antwerpse crèche, ook al is "acute risico geweken"

Kind en Gezin stelt dat het "acute risico" op nieuwe feiten in het Antwerpse kinderdagverblijf dat in opspraak kwam omdat een 22-jarige verzorgster er een baby zou hebben mishandeld, geweken is door het ontslag van de verdachte. De organisatie heeft naar eigen zeggen echter toch nog aan het agentschap Zorginspectie gevraagd om er een extra inspectie uit te voeren. Volgens Kind en Gezin stelde het kinderdagverblijf eerder al een plan van aanpak op om "tekorten weg te werken", in opvolging van klachten en inspectieverslagen over personeelsbeleid, voeding en hygiëne. Wat het specifieke, recente dossier van de kindermishandeling betreft, besliste de directie al om de verzorgster in kwestie te ontslaan.

"Kind en Gezin vraagt evenwel het agentschap Zorginspectie vandaag de groepsopvang Kiddy-Watch opnieuw te inspecteren", klinkt het vandaag in een mededeling. "Ook in kritieke situaties is het belangrijk de rechtsregels te volgen, waarbinnen kordaat opgetreden kan worden. Op basis van de bijkomende inspectie zal Kind en Gezin niet twijfelen om over te gaan tot het schorsen van de opvang indien nodig."

bron: Belga