Kersvers Pro League-voorzitter Croonen is voorstander van play-offs

Kersvers Pro League-voorzitter Croonen is voorstander van play-offs

Peter Croonen, die gisteren in het Parker Hotel in Diegem unaniem verkozen werd tot voorzitter van de Pro League, is een grote voorstander van het huidige competitieformat met play-offs. "Ik zie ook een correlatie met de stijging van de tv-gelden en onze plaats op de UEFA-ranking", aldus Croonen op een persconferentie van de Pro League. "Genk is altijd voorstander geweest van de play-offs. Ik ben ervan overtuigd dat we in het belang van het Belgisch voetbal voor de formule van Play-off 1 moeten kiezen. Voor mij is het een strategische keuze. De play-offs zijn een goede zaak voor het Belgisch voetbal. Want voordien zaten we op veel lagere bedragen in het tv-contracten en stonden we lager in de UEFA-ranking. Er kan over gediscussieerd worden, maar volgens mij is er een correlatie met de play-offs. Al zijn er zeker aanpassingen aan Play-off 2 en 1B nodig", aldus Croonen.

Het succes van Play-off 1 staat volgens de kersverse Pro League-voorzitter buiten kijf. "Je speelt er wedstrijden van een heel hoog niveau. En er is veel spanning. Het zou zonde zijn als we die tien topmatchen verliezen, want die maken ons op Europees niveau net zoveel sterker", aldus Croonen, die zijn kandidatuur als voorzitter koppelde aan het behoud van de huidige formule. "Ik sta voor een bepaalde visie en zou mezelf ook niet een contract onderhandelen voor een format waar ik niet achter sta. Daarom hebben we eerste de discussies gehouden, en dan pas gestemd over een hervorming."

"Ik hoop dat de competitie nog heel lang vastligt. Het is enorm moeilijk om een consensus te vinden in dit dossier. Ik ben geen voorstander om daar elk jaar over te discussiëren. Ik denk dat we onze energie beter in andere zaken kunnen steken. Of dit nu voor breukjes heeft gezorgd? Iedereen kende de spelregels van het begin en we hebben heel open gediscussieerd over het format. Ik denk zelfs dat de rangen gesloten zijn."

bron: Belga