Kernkabinet opnieuw rond de tafel voor begroting

Het kernkabinet buigt zich opnieuw over de begrotingscontrole. Na de vergadering van maandagavond, gingen werkgroepen aan de slag en onderhield premier Charles Michel bilaterale gesprekken met zijn coalitiepartners. De topministers van de federale regering zullen zich vanaf 18.30 uur over de uitkomst daarvan buigen. Zoals bekend schoof het monitoringcomité een inspanning van 2,2 of 3,2 miljard euro naar voren om de begroting op koers te houden. De eerste piste is voldoende om dit jaar te voldoen aan de Europese verwachtingen; de tweede inspanning is de besparing die nodig is om in 2018 met een begroting in evenwicht aan te knopen.

De regering gaat uit van een inspanning van 2,2 miljard euro. Daar zouden dan de uitgaven voor veiligheid worden afgetrokken - ruim 400 miljoen euro - waarvan de regering hoopt dat de Europese Commissie ze zal beschouwen als uitzonderlijk en eenmalig, zodat ze niet in het structurele tekort worden opgenomen. Daarnaast wordt in regeringskringen gewezen op de perfecte uitvoering van eerder genomen maatregelen, die nog niet of deels zijn uitgevoerd, om de inspanning nog verder te drukken.

Daardoor stond de teller maandagavond op zowat 1,3 tot 1,4 miljard euro, die nog moest worden gezocht. In regeringskringen valt te horen dat de vertrekbasis voor de echte onderhandelingen "lijkt te evolueren" naar dat bedrag, op basis van het resultaat van de werkgroepen. "Dat bedrag lijkt haalbaar," luidt het, "maar het is aan het kernkabinet om het cijfer vast te leggen." In N-VA-kringen wordt eerder voorzichtig gereageerd op het cijfer. De partij wil "de lucht uit de begroting" houden, om later niet opnieuw met lagere inkomsten te worden geconfronteerd.

bron: Belga