Kermispony's en thuisslachtingen verboden in Brussels gewest

Kermispony's en thuisslachtingen verboden in Brussels gewest

Het Brussels Parlement heeft vandaag een aantal ordonnanties rond dierenwelzijn goedgekeurd. Zo stemden de parlementsleden in met een verbod op kermispony's in het gewest vanaf 2019. Ook worden thuisslachtingen verboden. Voor N-VA gaat het om een "hypocriete" maatregel die zelfs een achteruitgang is op het vlak van dierenwelzijn. Vanaf 1 januari 2019 wordt het in het Brussels gewest verboden om attracties uit te baten of te organiseren waarin pony's of paarden worden gebruikt om het publiek te vermaken. Heel wat parlementsleden wezen er in hun tussenkomst op dat attracties met pony's niet meer van deze tijd zijn. De ordonnantie werd unaniem goedgekeurd met een onthouding van 3 MR-leden en Dominiek Lootens (Vlaams Belang).

Het ontwerp van ordonnantie dat een verbod op thuisslachten zorgde voor meer animo in het halfrond van het Brussels Parlement, voornamelijk omdat een aantal parlementsleden van de gelegenheid gebruik maakten om het onverdoofd slachten te verdedigen.

Liesbet Dhaene (N-VA) vond het ontwerp "hypocriet", omdat het enkel betrekking heeft op het verdoofd slachten. Thuisslachten is vandaag immers gebonden aan heel wat voorwaarden en kan enkel verdoofd gebeuren. Door het verbod op thuisslachten dienen schapen voortaan in een slachthuis geslacht worden, terwijl in het slachthuis van Anderlecht alle schapen onverdoofd geslacht worden, aldus de N-VA'ster. Uiteindelijk onthielden 10 parlementsleden zich, de PVDA- en N-VA-fractie, Vlaams Belang en één lid van PS en cdH.

Een derde ordonnantie die vandaag unaniem werd goedgekeurd heeft betrekking op proefdieren en is een omzetting van Europese regelgeving.

bron: Belga