KCE-studie verpleegkundigen - "We moeten het beroep van verpleegkundige fundamenteel durven herdenken"

Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet in een onderzoek naar verpleegkundigen, is het nodig om dat beroep "fundamenteel te durven herdenken". Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in een reactie. Ze pleit daarbij voor een herschikking van taken in relatie met andere zorgberoepen. Het KCE heeft een grootschalig onderzoek gevoerd naar de werksituatie van de verpleegkundigen in de Belgische ziekenhuizen. Volgens die studie gebeurt het steeds vaker dat noodzakelijke zorg niet verleend wordt, omdat er te weinig verpleegkundigen zijn in verhouding tot het aantal patiënten. Op termijn is een jaarlijkse inspanning van ruim 400 miljoen euro nodig om het aantal verpleegkundigen op peil te brengen, stelt het KCE. Een inspanning van 118 miljoen euro per jaar om de gevaarlijkste situaties weg te werken wordt als "het absolute minimum" gezien.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft het in een reactie over "een zeer goed gestoffeerd rapport". "We moeten dat nu gebruiken als instrument om mee richting te geven aan het beleid voor de komende jaren."

Ze benadrukt wel dat louter extra geld in de sector pompen geen oplossing biedt. "Het rapport zegt expliciet dat het positieve effect van een lager aantal patiënten per verpleegkundige teniet wordt gedaan als de werkomgeving van de verpleegkundigen slecht is", zegt de minister in een schriftelijke reactie.

"We moeten het beroep van verpleegkundige fundamenteel durven herdenken", aldus de minister. Daarbij moeten volgens haar keuzes gemaakt over een herschikking van taken. "Dat is de manier om elke zorgverlener in te kunnen zetten waar hij of zij het grootste verschil kan maken voor de patiënt." Daarnaast moeten ook de ziekenhuizen keuzes maken om het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te maken.

Tot slot wijst De Block erop dat er de voorbije jaren al verschillende maatregelen genomen werden om te verhelpen aan de problemen die in het onderzoek tot uiting zijn gekomen. Zo zijn er al extra middelen voorzien voor sociale akkoorden voor het personeel van de publieke en private federale gezondheidszorginstellingen. Er is ook werk gemaakt van een uitbreiding van het takenpakket van zorgkundigen. Zij kunnen extra ondersteuning bieden aan de verpleegkundigen, die zich daardoor meer op hun kerntaken kunnen toeleggen.

bron: Belga