Kans op dementie hoger langs drukke wegen

Kans op dementie hoger langs drukke wegen

Het onderzoek volgde bijna twee miljoen mensen in de Canadese provincie Ontario tussen 2001 en 2012. In die periode dementeerden 243.611 personen van de populatie. Opmerkelijk is dat mensen die dichter bij een drukke verkeersader meer kans maakten om mentaal af te takelen.

Iemand die op 50 meter van een drukke weg woont, heeft 7% meer kans om te dementeren dan iemand die op 300 meter van dezelfde baan woont. Op een afstand tussen 50 en 100 meter was de kans 4% hoger.

In maar liefst 11% van de gevallen zou dementie te wijten zijn aan het verkeer en de bijhorende luchtvervuiling. Dat resultaat bekwamen de onderzoekers zelfs wanneer ze externe factoren, zoals roken en armoede, probeerden wegcijferen.

Verkeer brengt meerdere factoren met zich mee, zoals fijn stof, luchtvervuiling, lawaai en deeltjes van bandenslijtage. Deze studie kan kan geen oorzakelijk verband bewijzen tussen vervoer en de aandoening. Om te weten wat de exacte oorzaak van dementie is, is nog meer onderzoek nodig.

"De toenemende populatiegroei en verstedelijking zorgen ervoor dat meer en meer mensen in de buurt van druk verkeer wonen. Met de stijgende blootstelling aan de effecten van verkeer en meer gevallen van dementie, kan zelfs een bescheiden invloed van verkeer een groot effect hebben op de volksgezondheid. Maar meer onderzoek naar dit verband is nodig. Zeker naar de verschillende aspecten van verkeer", aldus Hong Chen, één van de auteurs van het onderzoek.

Dementie-experts willen niet meteen zeggen dat veel wagens dementie veroorzaken, maar zijn wel positief over de studie. "Het is zeker mogelijk dat luchtvervuiling van motoren bijdraagt aan de aftakeling van de hersenen", reageert Tom Dening, voorzitter van het Centre for Dementie aan de Universiteit van Nottinhham, aan de BBC.