Kan je huurbaas je hond of kat uit huis zetten?

Kan je huurbaas je hond of kat uit huis zetten?

Laten we beginnen met goed nieuws: er is geen wet die huisdieren verbiedt in een gehuurde woning of appartement. Wanneer je een woning huurt, gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat de eigenaars vrij zijn om een verbod tot het houden van huisdier(en) in een huurcontract op te nemen. In de praktijk is dat iets wat vaak gebeurt uit angst voor vuil, beschadigingen of lawaaioverlast. Als beide partijen zich in dat verbod kunnen vinden is er geen probleem. Dat stelt advocate Imelda Delcon.

Onenigheid 

Maar wat als een huurder toch een huisdier neemt? Kan de huisbaas om die reden de huurovereenkomst verbreken en de huurder uit het pand laten zetten? Wettelijk gezien mag de huisbaas het recht niet in eigen handen nemen en moet hij hiervoor naar de rechtbank stappen.

De rechters zijn van mening dat het houden van een huisdier op zich geen reden is om een huurcontract te verbreken, zelfs als dit contract een verbod bevat. Ze beschouwen dergelijk verbod als een aantasting van de persoonlijke levenssfeer, en dus een inbreuk op het Europees Verdrag van de rechten van de Mens. Sommige rechters gaan nog verder. Zij vinden zelfs dat de eigenaar rechtsmisbruik pleegt wanneer hij een contract wil stopzetten omdat de huurder – zelfs met een verbodsclausule - huisdier(en) houdt.

Uitzonderingen

Wanneer het huisdier echter bewezen schade veroorzaakt of als het dier tot overlast leidt, dan ligt de situatie anders. Als het baasje weigert de schade te herstellen, dan kan de rechter een aantal maatregelen opleggen. Zo kan de huurder verplicht worden om de uitwerpselen van het huisdier te verwijderen en de geleden schade te vergoeden. Verder kan de huisbaas de huurder verbieden om het beest alleen laten en zelfs weg te doen. Als de huurder dit eveneens weigert én er is een bewezen, gegronde reden, kan de rechter vervolgens het contract beëindigen. In de praktijk komt dit echter zelden voor.

Overlast

Om te bepalen of een huisdier overlast veroorzaakt, moet er voor een rechter ook de nodige verdraagzaamheid en tolerantie aan de dag worden gelegd. Het is niet omdat een buur (overdreven) gevoelig is voor elk geluid, dat er zomaar sprake is van overlast. Bovendien moet degene die beweert schade of overlast te ondervinden, bewijzen dat dat dier hiervoor verantwoordelijk is. Let wel: de klagende buur heeft in de rechtbank niet per se meer gewicht dan de eigenaar van het huisdier.

Deze regels gelden ook voor reglementen van mede-eigendom. Ook daar is een verbod op het houden van huisdieren in strijd met het Europees Verdrag van de rechten van de Mens.

Conclusie: een huisbaas kan een huurovereenkomst niet verbreken wanneer zijn huurder een verbod tot het houden van een huisdier overtreedt. In de regel stelt de rechtspraak dat zulk verbod in strijd is met het Europees Verdrag van de rechten van de Mens.