Kamerlid Wollants (N-VA) herhaalt verzet tegen huidige tekst energiepact

Kamerlid Wollants (N-VA) herhaalt verzet tegen huidige tekst energiepact

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) heeft nog eens klaar en duidelijk herhaald dat zijn partij het Energiepact in zijn huidige vorm niet zal goedkeuren. Vooral de timing valt op, omdat zijn partij eerder op de dag niet was tussengekomen in het debat met premier Charles Michel. Energieminister Marie-Christine Marghem (MR) herhaalde dat de kernuitstap in 2025 geprogrammeerd blijft, zoals de wet voorziet. De N-VA had eerder al duidelijk gemaakt dat N-VA het akkoord tussen de vier Energieministers niet zou goedkeuren, in de Vlaamse regering noch in de federale regering. Tijdens een vergadering van het kernkabinet vandaag sprak de regering-Michel af dat een en ander nog zou worden becijferd. Na de middag herhaalde de premier de krijtlijnen van de afspraken binnen de kern tijdens een Kamerdebat.

Opvallend was dat van de meerderheidspartijen niemand tussenkwam, ook niet van N-VA, die geregeld onder vuur werd genomen. Kamerlid Wollants maakte echter gebruik van het debat over de begroting om enkele uren later het grof geschut boven te halen. "Wij kunnen dit heel moeilijk volgen als de grote weg voorwaarts. Op deze manier gaan wij dit niet goedkeuren. Er moet meer inzitten: bijvoorbeeld hoeveel miljarden het zal kosten en wie het zal betalen".

Zo haalde hij aan dat het document weinig informatie bevat over de kostprijs en schermde hij zelf met bedragen die tijdens allerhande hoorzittingen naar voren waren geschoven. "Ik geloof niet dat torenhoge kosten zomaar mysterieus kunnen verdwijnen. Ik denk dat je de hemel kan beloven, maar niet dat je kan zeggen dat iets een pak meer kost en niemand moet betalen". Hij stelde zich ook vragen bij de haalbaarheid om nieuwe gascentrales te betalen.

Minister Marghem gelooft echter dat de factuur van inzetten op gascentrales de concurrentie kan aangaan met de verlenging van kerncentrales, zoals N-VA eerder naar voren heeft geschoven. Ze verwees daarbij naar gegevens van energieregulator CREG, waarbij niet alleen sprake is van nieuwe gascentrales, maar ook de reeds bestaande centrales.

Ze gaf ook aan dat de gewesten zich ertoe hebben geëngageerd de extra CO2-uitstoot te compenseren. Minister Marghem citeerde daarbij een voluntaristisch beleid rond energie-efficiëntie en elektrificering van de mobiliteit. De MR-politica benadrukte nog eens dat het akkoord nog geen pact is, maar een begin van een proces. Er is pas sprake van een pact indien de vier regeringen het hebben goedgekeurd. En met dat doel voor ogen, moeten de cijfers nog verder worden verdiept, luidde het.

bron: Belga