Kamercommissie geeft groen licht voor wetsontwerp 'werkbaar werk'

Kamercommissie geeft groen licht voor wetsontwerp 'werkbaar werk'

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vangmiddag het wetsontwerp rond 'werkbaar en wendbaar werk' goedgekeurd. Tegen de tekst van minister van Werk Kris Peeters werd fors protest gevoerd, vooral toegespitst op de meer flexibele berekening van de werkweek. Doel van het wetsontwerp is de werkgever meer flexibiliteit bieden en tegelijk werknemers meer grip geven op de balans tussen werk en privé. Veelbesproken punt is onder meer de annualisering van de arbeidsduur, die door de tegenstanders wordt weggezet als de afschaffing van de 38-urenweek.

Voorts voorziet de tekst in de mogelijkheid om verlofdagen te schenken aan collega's met een ziek kind die alle verlofstelsels hebben uitgeput. Enkel dagen die buiten het wettelijk verlof van twintig dagen vallen, kunnen worden geschonken. Het wetsontwerp creëert ook een wettelijk kader voor occasioneel telewerk bij onverwachte gebeurtenissen. Het objectief om 1,9 procent van de totale loonmassa aan opleidingen te besteden, wordt dan weer vervangen door een doelstelling van gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar per voltijdse equivalent.

Kleine bedrijven krijgen voorts de mogelijkheid om samen een werknemer aan te werven. En deeltijdse arbeid wordt vereenvoudigd en de maximumtermijnen voor palliatief verlof en tijdskrediet met zorgmotief worden verlengd. De 'wet-Peeters' werd uiteindelijk meerderheid tegen oppositie goedgekeurd, met uitzondering van het cdH, dat zich onthield. De tekst moet nu nog finaal groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

bron: Belga