Kamer wijzigt donderdag de wet van 1996 die de loonmarge beperkt

Kamer wijzigt donderdag de wet van 1996 die de loonmarge beperkt

De Kamer keurt vandaag de hervorming van de wet van 1996 goed over de vrijwaring van het concurrentievermogen. Het gaat om één van de belangrijke beslissingen die de regering tijdens de begrotingswerkzaamheden van oktober nam. De wijziging moet de loonevolutie in België strikter opvolgen. Tot nu hadden de opeenvolgende regeringen als doel om de loonkloof met de buurlanden ten opzichte van het referentiejaar 1996 te verminderen. Dat doel is intussen bereikt. Daarom wordt voortaan naar de "historische handicap" - van voor 1996 dus - gekeken, terwijl collaterale effecten van lastenverminderingen in het kader van de taxshift moeten worden vermeden en een veiligheidsmarge wordt ingebouwd. Ook zijn andere maatregelen voorzien, zoals het opheffen van negatieve indexen en de verstrenging van sancties voor bedrijven.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt belast met het bepalen van de historische handicap en maakt hierover een verslag op voor de sociale partners. Dat kan voor de nodige spanningen zorgen, aangezien de standpunten van vakbonden en werkgevers hierover erg uiteen liggen. In de aanbevelingen van de Nationale Bank van vorige maand wordt het belang van een hervorming van de wet van 1996 voor het behoud van het concurrentievermogen van onze bedrijven benadrukt. ACV en ABVV weigerden dat deel van het rapport te ondertekenen omdat een strengere loonnorm voor hen zinloos was.

Tijdens de bespreking van het wetsontwerp in commissie toonde minister van Werk Kris Peeters zich relatief optimistisch over de kansen van een akkoord tussen sociale partners met de hulp van de CRB. Indien er geen akkoord is, ligt de bal opnieuw in het kamp van de regering in het kader van onderhandelingen voor het volgende interprofessioneel akkoord. De regering dient dan een compromis voor te stellen, en dient dan zelf de knoop door te hakken als ook dat niet aanvaard wordt.

De nieuwe hervormingen aan de wet van 1996 zijn vorige maand door de sociale partners al meegenomen bij het uitwerken van een compromis over de loonnorm voor de komende twee jaar.

bron: Belga