Kamer spreekt zich op 21 maart uit over Klimaatwet

Kamer spreekt zich op 21 maart uit over Klimaatwet

Een reeks academici kwam begin deze maand met een voorstel van bijzondere klimaatwet, met doelstellingen voor 2030 en 2050. Het document wil ook een kader scheppen voor een efficiëntere klimaatpolitiek, tegenover de huidige versnippering.

De tekst legt een rol weg voor vier instellingen, die in de plaats komen van de Nationale Klimaatcommissie. Dat is het huidige overlegorgaan tussen de federale regering en de gewesten. Ecolo en Groen beslisten het idee van de academici als een wetsvoorstel in te dienen.

Compromissen

De tekst wordt behandeld als een bijzondere wet, waarvoor een tweederdemeerderheid nodig is én een meerderheid in elke taalgroep. Een akkoord over de inhoud is er nog niet, al tonen de meeste partijen wel ambitie. "Als men een tweederdemeerderheid wil, zal men compromissen moeten vinden om een aantal partijen over de brug te halen", zei Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vandaag. "Wij zijn bereid daarover te praten. We hebben absoluut de wil om nog voor de verkiezingen tot een oplossing te komen."

CD&V vroeg zich evenwel af of een bijzondere wet het beste instrument is. Leen Dierick stelde voor om een reeks hoorzittingen te organiseren. Die zullen volgende week starten, met de sociale partners. Op 4 maart wordt het advies van de Raad van State verwacht, waarna er mogelijk nog hoorzittingen met juristen volgen. "Maar ook wij willen het engagement aangaan om zeker voor het einde van het parlementaire jaar te kunnen stemmen", aldus Dierick.

bron: Belga