Kamer keurt ontwerp goed dat gemeenschapsdienst voor leefloners mogelijk maakt

De plenaire Kamer heeft donderdag het wetsontwerp goedgekeurd dat gemeenschapsdienst voor leefloners op vrijwillige basis mogelijk maakt. De meerderheidspartijen stemden voor, sp.a, cdH, Vlaams Belang, FDF en PP onthielden zich terwijl de PS, Ecolo-Groen en PVDA op de rode knop drukten. De wettekst breidt de verplichte 'geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie' (GPMI) uit naar elke nieuwe leefloontrekker. Vandaag is zo'n GPMI enkel verplicht voor de leefloontrekkers jonger dan 25 jaar.

Een GPMI geldt als een begeleidingstraject om leefloners opnieuw te integreren in de maatschappij. Het is een soort contract dat voorwaarden koppelt aan het leefloon.

Naast de uitbreiding naar elke nieuwe begunstigde van het leefloon, voorziet het wetsontwerp in de gemeenschapsdienst op vrijwillige basis die deel zal kunnen uitmaken van het GPMI. Het OCMW zal zo'n gemeenschapsdienst, één van de opvallende ingrepen in het regeerakkoord van de regering-Michel, niet eenzijdig kunnen opleggen. Het GPMI is immers een contract waarmee de leefloner akkoord moet gaan.

De actievere begeleiding moet het aantal leefloners helpen drukken. Hun aantal neemt elk jaar toe. Zo telde België vorig jaar 115.027 leefloners, of 12,4 procent meer dan in 2014.

bron: Belga