Kamer keurt "flexibiliteitsdeal" goed

Kamer keurt "flexibiliteitsdeal" goed

De plenaire Kamer heeft vandaag met grote meerderheid een reeks wetsontwerpen goedgekeurd die ouders, werkgevers en handelaars meer flexibiliteit moeten bieden. Het gaat onder meer over de versoepeling van het ouderschapsverlof, de flexibilisering van de thematische verloven en het zondagswerk. Het akkoord maakt zondagswerk voor handelaars in kustgemeenten en toeristische centra aantrekkelijker. Vandaag is zondagsarbeid verboden, maar gelden daarop tal van uitzonderingen. Voortaan zullen winkels in kustgemeenten en toeristische centra 52 zondagen per jaar de deuren kunnen openen. Wel wordt werken op zondag voor elke individuele werknemer beperkt tot 39 zondagen per jaar.

Een van de maatregelen houdt in dat wie ouderschapsverlof wil nemen, dat voortaan een halve dag per week of een volledige dag elke twee weken zal kunnen doen. Het totaal van vier maanden per kind per ouder blijft behouden. Vandaag kan je ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of gedurende één dag per week opnemen.

Het adoptieverlof dat ouders krijgen wanneer ze een kind adopteren, wordt voor iedereen vastgelegd op zes weken. Nu is dat zes weken voor een kind tot drie jaar, vier weken voor een kind tussen drie en acht jaar en niets meer indien het kind ouder is dan acht jaar. Voor langdurige pleegzorg wordt eenzelfde regeling uitgewerkt.

Het opnemen van verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof wordt eveneens versoepeld. Voortaan zal men die per week kunnen opnemen, terwijl dat vandaag nog minstens een maand is. Wie halftijds wil blijven werken, zal die thematische verloven per maand kunnen opnemen. Nu is dat nog ten minste twee maanden.

Er komt ook een nieuwe vorm van scholingsbeding voor werkgevers die werknemers opleiden in een knelpuntberoep. Het scholingsbeding is een soort contract waarmee de werknemer zich ertoe verbindt een deel van de opleidingskosten terug te betalen als hij elders gaat werken. Vandaag bestaat dat op maat van hogere bedienden omdat sprake is van een jaarloon vanaf 33.000 euro. In de nieuwe vorm voor knelpuntberoepen valt de loongrens weg. Het moet gaan om knelpuntberoepen op de lijst van de arbeidsbemiddelingsdiensten.

De Kamer zet tot slot ook verdere stappen in de afschaffing van de zogenaamde 'prijs van de liefde'. Die houdt in dat personen met een handicap een flink deel van hun uitkering verliezen wanneer ze trouwen of samenwonen. Bedoeling is dat de grensbedragen van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap worden opgetrokken, zodat een groter deel van het inkomen wordt vrijgesteld. Het gaat om een stijging van het jaarbedrag van 22.450 naar 39.287 euro.

bron: Belga