Justitie opent eerste transitiehuis van het land in Mechelen

Justitie opent eerste transitiehuis van het land in Mechelen

In Mechelen is maandagmiddag het allereerste transitiehuis van het land geopend. In deze woning kunnen gedetineerden met uitzicht op een voorwaardelijke invrijheidstelling verblijven en intensief stappen zetten naar een re-integratie in de samenleving. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) opende het transitiehuis, dat plaats biedt aan vijftien gedetineerden. In het transitiehuis kunnen gedetineerden die binnenkort in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling op kleinschalige basis voorbereid worden op een leven in vrijheid. Dit gebeurt in een regime van veiligheid, de bewoners zijn nog niet voorwaardelijk vrij en kunnen niet vrij in- en uitlopen. De gedetineerden krijgen er begeleiding omtrent wonen, werken, aangaan van relaties en zingeving in het leven, zodat ze zelfredzaam zijn in de maatschappij.

"We gaan hen niet aan hun lot overlaten maar wel voorbereiden op hun uiteindelijke vrijheid, waaraan ook nog voorwaarden zullen gekoppeld zijn", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die de opening in Mechelen bijwoonde. "De selectie van wie in het transitiehuis terecht komt, gebeurt door de administratie in de moedergevangenis, in dit geval de gevangenis van Mechelen. Van daaruit wordt bekeken wie in aanmerking komt voor een verblijf in het transitiehuis en wie niet. Het gaat om gedetineerden uit alle gevangenissen in het land, niet enkel die van Mechelen."

Over de selectievoorwaarden wordt om veiligheidsredenen niets meegedeeld maar Geens bevestigt wel dat gedetineerden die een veiligheidsrisico met zich meebrengen voor de buurt, zoals zedendelinquenten of mensen die zeer zwaarwichtige feiten pleegden, niet in aanmerking zullen komen. De begeleiding van de bewoners zal gebeuren door G4S Care, een privéfirma die de mannen zal helpen om te re-integreren door sociaal werkers, psychologen en criminologen in te zetten. Er wordt ook over gewaakt dat alles goed verloopt met de buren.

Het transitiehuis in Mechelen is een proefproject dat uitgebreid zal worden geëvalueerd, maar als het slaagt zullen in de periode 2020-2025 andere locaties worden gezocht voor de inplanting van transitiehuizen.

Begin volgend jaar opent een gelijkaardig project in Edingen, waar eveneens plaats zal zijn voor vijftien gedetineerden.

bron: Belga