Juncker zet in op veiligheid

Juncker zet in op veiligheid

Juncker riep de Britten op snel werk te maken van hun uitstap uit de Europese Unie, wat veel onzekerheid binnen de unie zou wegnemen. Dat is nodig, want Europa heeft nog andere katten te geselen, zoals de economische crisis en de vluchtelingencrisis. De komende twaalf maanden zijn volgens de commissievoorzitter cruciaal om opnieuw eenheid tussen de lidstaten te creëren. Verdeeldheid en politieke verlamming geven ruimte aan populisme, stelt Juncker vast, maar "het populisme lost geen problemen op, maar creëert er net."

Veiligheid

Zelf had Juncker concrete voorstellen klaar om die problemen op te lossen. Eerst en vooral wil hij de veiligheid op ons continent opkrikken. Sinds 2004 is Europa al dertig keer het slachtoffer geweest van aanslagen, waarvan veertien dit jaar plaatsvonden. Vanaf oktober zet Europa tweehonderd extra grenswachten in aan de Bulgaarse buitengrens en die krijgen nog eens vijftig extra voertuigen. Verder zullen de grenscontroles strikter worden. Telkens als iemand Europa binnenkomt of verlaat, wordt het tijdstip, de plaats en de reden voor verplaatsing genoteerd. Daarnaast komt er een systeem dat zegt wie Europa binnen mag en wie niet. Het meest opmerkelijke voorstel is dat Juncker een militair EU-hoofdkwartier wil creëren om zo intensiever samen te werken op het vlak van defensie.

En verder...

Om het economisch herstel in Europa te ondersteunen wil Juncker zijn investeringsfonds de komende jaren nog verder uitbouwen. Met 630 miljard euro moet het fonds tegen 2022 extra investeringen mogelijk maken. Vooral de telecommarkt heeft een extra duwtje in de rug nodig. Zo moeten de centra van alle dorpen en steden tegen 2020 gratis internet aanbieden en moet er vijf jaar later overal een 5G-netwerk bestaan. "Dat kan een miljoen jobs creëren."

Ten slotte komt er een Europees Solidariteitskorps. "Jonge Europeanen zullen zich vrijwillig kunnen aanmelden bij crises, zoals de asielcrisis of de recente aardbeving in Italië", verklaart Juncker. Daarbij hoopt hij op 100.000 aanmeldingen tegen 2020.