Julie Van Espen overleed twee jaar geleden: "Geef vandaag een bloemetje aan een naaste"

Julie Van Espen overleed twee jaar geleden: "Geef vandaag een bloemetje aan een naaste"
Van Espen overleed. Punt.vzw, het advies- en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, roept op om in nagedachtenis aan haar een bloemetje te geven aan iemand in je omgeving.

De 23-jarige studente Julie Van Espen werd twee jaar geleden om het leven gebracht door Steve Bakelmans toen ze op weg was naar Antwerpen. Sinds haar overlijden willen familie en vrienden haar positiviteit blijven verspreiden met onder meer bloemen als symbool.

'Bloom for Julie'

Punt.vzw, die aandacht vraagt voor seksueel overschrijdend gedrag, besloot een actie te organiseren om een positief signaal te geven aan alle slachtoffers van seksueel geweld. Op sociale media mobiliseert de organisatie mensen om vandaag een bloemetje te geven aan een naaste. Er is een label met de hashtag 'BloomforJulie' dat je aan het boeket kan hangen. De vzw vraagt ook om een foto ervan te delen op sociale media. Punt.vzw hoopt dat het voorbeeld massaal gevolgd wordt om zo de gedachte aan Julie levendig te houden.

Wil je graag het label downloaden? Dat kan hier .