Joodse geoloog vindt onweerlegbaar bewijs voor tombe van Jezus en zijn gezin

Een Joodse geoloog zegt bewijzen te hebben ontdekt waaruit blijkt dat Jezus getrouwd was en een kind had. Bovendien zou de verrijzenis nooit gebeurd kunnen zijn. Dit deed hij door twee verschillende historische artefacten met elkaar te vergelijken.

Het eerste artefact is een ossuarium, een kist waarin de beenderen van een overledenen worden in bewaard. Deze kist heeft een inscriptie in het Aramees, de taal die Jezus van Nazareth sprak, 'James zoon van Jozef broeder van Jezus'. De huidige eigenaar van het artefact zegt dat hij deze kocht in de jaren '70 van een antiekhandelaar in Jeruzalem.

Het tweede artefact is een tombe die ontdekt werd tijdens graafwerken op een bouwwerf in Oost-Jeruzalem. Over deze tombe maakte James ("Titanic") Cameron in 2007 een documentaire "The Lost Tomb of Jesus." De begraafplaats bevatte 10 beenderenkisten met inscripties die vertaald werden als "Jezus zoon van Jozef", "Maria" en andere namen die verbonden worden aan personen uit het Nieuwe Testament.

Bij de ontdekking van de tempel in 1980 zeiden de ontdekkers dat het waarschijnlijk de tombe was van de familie van Jezus van Nazareth. Tegenstanders van die theorie zeiden dat de namen erg populair waren tijdens die periode, dus dat het wellicht toeval was. Maar dat als kon bewezen worden dat de kist van James uit dezelfde tombe afkomstig was dat die waarschijnlijk toch de tombe van Jezus is.

En net dat heeft de Joodse geoloog Aryeh Shimron nu bewezen. Hij heeft elementen uit de verschillende kisten met elkaar vergeleken en uit die tests blijkt nu dat ze chemisch erg sterk met elkaar overeen komen. "Ik denk dat ik erg krachtig, onweerlegbaar bewijs heb dat de beenderenkist van James afkomstig is uit de tombe in Oost-Jeruzalem," verklaart Shimron aan de New York Times.

Het wordt aangenomen dat door het vinden van de resten van een begraafplaats en restanten van beenderen dat de lichamelijke herrijzenis van Jezus uitgesloten kan worden. Bovendien wordt er gespeculeerd dat een van de kisten die teruggevonden werden in de tombe behoorde aan Maria Magdalena, terwijl een andere de inscriptie "Judas zoon van Jezus" draagt.