Jongerenwerkloosheid in Brussel gehalveerd in zes jaar tijd

Jongerenwerkloosheid in Brussel gehalveerd in zes jaar tijd

De jeugdwerkloosheid in het Brussels Gewest is in zes jaar tijd gehalveerd en duikt voor het eerst onder de kaap van de 7.000 jongeren. Dat meldt Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. De jeugdwerkloosheidsgraad in Brussel bedraagt nu 18,2 procent. Er zijn 6.971 jonge werkzoekenden in Brussel, 922 minder dan vorig jaar (-11,7 procent). Volgens Actiris-woordvoerder Jan Gatz is de afname van de jeugdwerkloosheid te danken aan de goede conjunctuur, de aangepaste wetgeving rond de inschakelingsuitkering en de intensieve inzet van Actiris met betrekking tot de jongeren. Zo garandeert Actiris met de jongerengarantie een job, opleiding of stage binnen de zes maanden voor jongeren die zich voor het eerst inschrijven. Actiris gaat dat principe bovendien ook uitbreiden naar alle nieuw ingeschreven werkzoekenden, maar met een deadline van twaalf maanden.

In totaal telde het Brussels Gewest eind juli 87.735 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,6 procent. Het gaat op jaarbasis om een daling met 2.938 mensen (-3,2 procent). In vergelijking met juli 2013 is het aantal werkzoekenden met 23.477 personen gedaald, een verschil van 21,1 procent in 6 jaar tijd.

bron: Belga