Jongeren onder 16 jaar drinken minder

Jongeren onder 16 jaar drinken minder

Jongeren jonger dan 16 jaar drinken niet alleen minder alcohol, maar beginnen ook steeds later te roken. Het gebruik van cannabis blijft op hetzelfde peil. Dat blijkt uit de jaarlijkse leerlingenbevraging van VAD. Al sinds 2000 onderwerpt het centrum leerlingen in het secundair onderwijs aan een vragenlijst over hun gebruik van alcohol, tabak, cannabis en psychoactieve medicatie. Afgelopen schooljaar namen 36.755 leerlingen uit 67 verschillende scholen deel.

De wetswijziging op alcoholverkoop in 2009 en de bijhorende campagnes lijken hun vruchten af te werpen, stelt VAD. «Voor het eerst zijn er meer jongeren (51%) onder de 16 die nog nog nooit alcohol hebben gedronken dan jongeren die wel ooit alcohol hebben gedronken», zegt directeur Marijs Geirnaert. Vooral bij de 12-, 13-, en 14-jarigen daalt het sporadische gebruik. Bij de 15-jarigen is die daling kleiner.

Minimumleeftijd optrekken

Vanaf 16 jaar drinkt een grote meerderheid van de jongeren. Hoewel het regelmatig gebruik ook bij die groep daalt, zijn de resultaten niet opmerkelijk. Bovendien blijkt dat zij die drinken, er minder goed mee omgaan. Zo steeg het dronkenschap bij 17- en 18-jarigen de voorbije vijf jaar van 47 naar 60%.

VAD wil dat de minimumleeftijd opgetrokken wordt en pleit opnieuw voor een wetswijziging. «Dat zal op termijn het alcoholgebruik bij jongeren tussen 16 en 18 jaar doen dalen, net zoals dat nu gebeurd is voor jongeren onder de 16», besluit Geirnaert.