Jongeren geloven in traditioneel rollenpatroon

Jongeren geloven in traditioneel rollenpatroon

Dat blijkt uit een bevraging bij 445 studenten door onderzoekers van de KU Leuven waarover de Leuvense Campuskrant bericht. Mannelijke studenten kunnen er volgens Colette van Laar, hoogleraar sociale en culturele psychologie, wel inkomen dat ze in toekomst een grotere rol in het huishouden moeten opnemen. Hun voornaamste focus blijft echter hun carrière. «Ze zijn bereid tot een evenwichtiger taakverdeling thuis, als hun vrouw daarom vraagt tenminste. Zelf zijn ze hiervoor geen vragende partij», aldus Van Laar.

Als er het over carrière en gezin gaat beweegt er wel wat bij meisjesstudenten. Die zien overal rondom zich vrouwen carrière maken en willen dat ook. Tegelijk willen ze ook hun zorgrol in het gezin niet lossen. «Meisjes willen zowel een succesvolle carrière als een succesvol gezinsleven wat in de praktijk wel eens tot stress en conflicten kan leiden als de partner hen niet volgt», aldus Van Laar.

Omdat mannen zelf geen vragende partij zijn voor een evenwichtiger taakverdeling en vrouwen hun zorgtaken heel belangrijk blijven vinden, is een gelijke taakverdeling in het huishouden volgens Van Laar nog niet overal voor morgen. «Vrouwen zijn immers nog altijd geneigd hun eigen ambities en behoeften aan te passen aan die van hun partner. Is hun man traditioneel en gaat hij voor zijn carrière dan zullen ook zij traditioneel kiezen».