Jonge giraffen stelen melk bij andere moeders

Jonge giraffen stelen melk bij andere moeders

Tussen 2007 en 2011 hebben onderzoekers in Tsjechië 24 giraffen en hun 37 jongen bestudeerd. Wat opviel, was dat 83 procent van de moeders het toeliet om jongen die niet van haarzelf waren toch te zogen. En dit is bijzonder aangezien wilde dieren zich normaal zo niet gedragen.

Jonge diefjes

Hoe gaan de diefjes dan te werk? Ze wachten totdat het jong bij zijn moeder gaat drinken. Hij verschuilt zich achter het jong zodat hij het de moeder moeilijk maakt om hem als een valsaard te identificeren. En dan slaat de kleine dief genadeloos toe.

Tolerante moeders

Wat bij het onderzoek opviel was dat moeders het sneller toelieten als andere moeders het ook toelieten. Indien ze dus allemaal mekaars jongen zogen, werd er geen probleem van gemaakt en tolereerden ze dit gedrag als het wederkerig was. De onderzoekers benadrukten dat giraffen een zeer ingewikkeld sociaal systeem hebben en dat dit gedrag dus te verklaren valt.