Johnson biedt Europese Commissie weerwerk

Johnson biedt Europese Commissie weerwerk

Het Verenigd Koninkrijk wil een ambitieus handelsakkoord met de Europese Unie, maar is niet bereid daarvoor zomaar alle Europese regels en standaarden over te nemen. Ook de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren en vice versa, is wat premier Boris Johnson betreft geen vanzelfsprekendheid. Een klein uur na de persconferentie van de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier in Brussel, plaatste ook Boris Johnson vandaag zijn openingszet in de onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De Britse premier wil net als Barnier een ambitieus vrijhandelsakkoord, zei hij. "We hebben onze keuze gemaakt: we willen een vrijhandelsakkoord, gelijkaardig aan dat tussen de EU en Canada", klonk het. Dat verdrag laat nagenoeg volledig tariefvrije handel toe in goederen, al zijn er wel grenscontroles.

Maar waar Barnier strenge voorwaarden koppelt aan dergelijk akkoord - een "gelijk speelveld op lange termijn", met "mechanismen die de hoogste normen op sociaal vlak, milieuvlak, staatssteun en fiscaliteit hooghouden", wil Johnson zich niet op voorhand vastpinnen op het behoud van de Europese standaarden. "Het Verenigd Koninkrijk zou niet verplicht mogen worden om Europese regels te accepteren", klonk het ferm, al benadrukte Johnson tegelijkertijd dat de Britten "niet zullen meedoen aan een soort moordende race to the bottom". "We zijn niet van plan onze standaarden te verlagen nu we de EU hebben verlaten. We doen niet mee aan dumping", zei Johnson, waarna hij een reeks voorbeelden aanhaalde waar de Britten nu al hogere standaarden hebben dan veel Europese lidstaten. "Het Verenigd Koninkrijk staat voor op de EU in zaken als ouderschapsverlof, flexibel werken en betaald moederschapsverlof. We hebben een hoger minimumloon dan alle Europese lidstaten, op drie na."

Ook de andere voorwaarde van Barnier - toegang voor Europese vissers tot Britse wateren, en vice versa - wil Johnson niet zonder slag of stoot inwilligen. "Een akkoord over de visserij moet respecteren dat het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijke kuststaat is, dat zijn eigen wateren controleert". De Britse premier denkt eerder aan jaarlijks terugkerende onderhandelingen over de Europese visquota, op basis van het recentste wetenschappelijke onderzoek, "om te verzekeren dat de Britse viswateren in de eerste plaats voor de Britse boten zijn".

De eigenlijke onderhandelingen over de toekomstige relaties starten wellicht pas volgende maand, wanneer de Europese lidstaten het onderhandelingsmandaat van de Commissie hebben goedgekeurd. Maar Londen loopt zich intussen warm om ook met andere landen handelsakkoorden te onderhandelen, onder meer met de Verenigde Staten. "Het Verenigd Koninkrijk zal spieren moeten gebruiken die het al tientallen jaren niet gebruikt heeft", zei Johnson. De Britse regering heeft een legertje onderhandelaars klaarstaan, klonk het, en zal extra mensen aanwerven als dat nodig zou zijn.

bron: Belga