Joe Biden legt de eed af en roept in eerste speech als president op tot eenheid

Joe Biden legt de eed af en roept in eerste speech als president op tot eenheid

Biden is de oudste persoon in de Amerikaanse geschiedenis die de eed als president heeft afgelegd.

Hij volgt de Republikein Donald Trump op, die zoals eerder aangekondigd niet aanwezig was bij de eedaflegging. Trump was woensdagmorgen al naar Florida vertrokken. De ex-president brak zo met een jarenlange traditie.

Speech in teken van eenheid

Joe Biden heeft tijdens zijn eerste speech als Amerikaanse president opgeroepen tot eenheid. Hij beloofde ook de president te zijn van "alle Amerikanen".

"Ik weet dat de krachten die ons verdelen diep zijn en dat ze echt zijn. Maar ik weet ook dat ze niet nieuw zijn", aldus de pas ingezworen president. "Onze geschiedenis is een constante strijd geweest tussen het Amerikaanse ideaal dat we allemaal gelijk zijn, en de harde lelijke realiteit dat racisme, nativisme, angst en demonisering ons lang hebben verscheurd", zei Biden.

Hij verklaarde dat de VS er altijd in geslaagd zijn die verdeeldheid te overwinnen. "Niet elk meningsverschil moet de aanleiding geven tot een totale oorlog", aldus Biden. "Geschiedenis, vertrouwen en reden tonen ons de weg van de eenheid."

De 46ste Amerikaanse president zegt ook dat hij de de blanke superioriteitsgedachte wenst te "verslaan". "De droom van gerechtigheid voor iedereen zal niet langer het hoofd moeten buigen", klonk het. "Met eenheid kunnen we grootste dingen bereiken".

Biden beklemtoonde tijdens zijn toespraak ook dat de "democratie heeft gezegevierd" met de vreedzame machtsoverdracht die woensdag plaatsvond, ondanks het geweld dat eerder deze maand plaatsvond aan het Capitool. "Dit is de dag van Amerika. Dit is de dag van de democratie. Een dag van geschiedenis en hoop, van vernieuwing en standvastigheid." Het gaat niet om de overwinning van één kandidaat, maar om die van de stem van het volk, klonk het nog.

Ook verderop in zijn speech verwees hij naar zijn voorganger Donald Trump, die evenwel niet bij naam werd genoemd. Zo veroordeelde hij het gebruik van leugens om "macht en winst" te behalen. Daarnaast beloofde hij de samenwerking met andere landen te herstellen.

Hij wees er ook op dat de VS voor een "uitdagende" tijd staan, waarmee hij onder meer doelde op de coronapandemie en de economische terugval die daar het gevolg van is.

De eedaflegging van Biden werd wegens de coronapandemie slechts door een beperkt aantal mensen bijgewoond. De ex-presidenten George W. Bush, Bill Clinton en Barack Obama waren wel aanwezig. Donald Trump ontbrak, en was daarmee de eerste afscheidnemende president sinds 1869 die er bewust voor koos om niet naar de eedaflegging van zijn opvolger te gaan.