Jobstudenten verschijnen regelmatig met katers op het werk

Jobstudenten verschijnen regelmatig met katers op het werk

Dat is ook niet verwonderlijk als je weet dat in hetzelfde onderzoek naar voor komt dat 20% van de jongerne vakantiewerk niet altijd een pretje vindt. Jongeren geven aan regelmatig voor schut gezet te worden en het gevoel te hebben dat vervelende klussen vaak op hun bord belanden.

De grootste drijfveer om tijdens vakantieperiodes aan de bak te gaan is het spijzen van de spaarrekening. Zo'n 60% van de jongeren geeft aan dat een deel van de verdiende centen daar belandt. Ook kledij, uitgaan en de studie zijn belangrijke kostenposten waar hun geld aan besteed wordt.