Jobsdeal - Kamer keurt fiscale luik jobsdeal goed

De plenaire Kamer heeft donderdag het fiscale luik van de jobsdeal goedgekeurd. Dat gebeurde met de steun van de vroegere Zweedse meerderheid en het cdH. De rest van de oppositie onthield zich. Binnenkort volgt nog het sociale luik. De jobsdeal is een pakket maatregelen waarover de regering-Michel I vorige zomer een akkoord bereikte om de krapte op de arbeidsmarkt weg te werken. Maar door de val van de regering eind vorig jaar was het lang niet zeker of het pakket nog door het parlement zou geraken. De vroegere coalitiepartners - met N-VA - goten de fiscale en sociale bepalingen in twee aparte wetsvoorstellen.

Het voorstel bevat onder meer de fiscale vrijstelling van bepaalde gewestelijke opleidingspremies, een loonkostvermindering voor de binnenvaart en de systeemvaart, het optrekken van het aantal fiscaal gunstige overuren en de "starterslonen", die het aanwerven van jonge werknemers aantrekkelijker moeten maken. Er zit ook een oplossing in voor de pensioenval bij gepensioneerden en mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering.

bron: Belga