Jean-Claude Juncker schetst vijf scenario's voor toekomst Europa

Jean-Claude Juncker schetst vijf scenario's voor toekomst Europa

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft zijn langverwachte witboek voor de toekomst van Europa voorgesteld. Hij schetst vijf scenario's voor de toekomst van de Europese samenwerking. Een grote sprong voorwaarts voor de EU is een van de opties, maar het terugplooien op de eenheidsmarkt evenzeer. Op 25 maart zal het precies 60 jaar geleden zijn dat het Verdrag van Rome werd ondertekend. België en vijf andere landen verenigden zich toen in de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie. Dit jaar komen de leiders van 27 EU-landen opnieuw in Rome bijeen - de Britse premier Theresa May zal wegens de Brexit niet van de partij zijn - om zich over van hun samenwerking te buigen.

"Er zijn grote uitdagingen waaraan we het hoofd moeten bieden: onze veiligheid, het welzijn van onze mensen, de rol die Europa zal moeten spelen in een steeds meer multipolaire wereld", schrijft Jean-Claude Juncker in de bijdrage van de Europese Commissie aan het debat. "Een verenigd Europa van 27 moet zijn eigen lot vormgeven en een visie uitzetten voor zijn eigen toekomst."

Juncker heeft een witboek opgesteld en vijf scenario's voorbereid voor hoe de Europese samenwerking tegen 2025 moet evolueren. Verdergaan op de ingeslagen weg is de eerste piste, waarbij de EU "haar positieve hervormingsagenda" verder gestalte geeft. De status quo dus.

Het tweede scenario bestaat erin dat de EU zich terugplooit op haar interne markt. Op terreinen als migratie, veiligheid en defensie wordt de samenwerking tussen de lidstaten afgebouwd. Juncker schetst ten derde hoe lidstaten die in kleinere groepen nauwer willen samenwerken, daar de kans toe moeten krijgen. Ten vierde kan de EU zich op bepaalde beleidsdomeinen concentreren en daar de samenwerking versterken, terwijl op andere domeinen minder samen wordt gedaan.

Het vijfde scenario is dat van de meest vooruitstrevende Europese federalisten: de EU beslist om op alle beleidsdomeinen veel meer te gaan samenwerken. De lidstaten staan in dat geval veel meer bevoegdheden af aan het Europese niveau.

Juncker benadrukt dat de verschillende scenario's elkaar niet uitsluiten en ook niet exhaustief zijn. Na een "breed publiek debat" zal de Commissievoorzitter tijdens zijn State of the Union in september meer concrete voorstellen neerleggen. Hij hoopt dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders tegen het einde van het jaar de eerste conclusies zullen trekken, zodat tegen de volgende Europese verkiezingen, in juni 2019, een concreet actieplan overeengekomen wordt.

bron: Belga