Je vrienden beïnvloeden je sportprestaties

Je vrienden beïnvloeden je sportprestaties

Onze samenleving gedraagt zich steeds ongezonder. We eten met z'n allen teveel en zitten te vaak stil. Maar misschien is er een manier om dat gedrag ook collectief te wijzigen. De onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) kwamen alvast tot die hoopgevende conclusie in hun onderzoek over lopen dat gepubliceerd werd in het vakblad Nature Communications.

De wetenschappers combineerden de loopgegevens en de sociale netwerken van ongeveer 1,1 miljoen mensen van over de heel wereld. Die gegevens waren goed voor een gelopen afstand van 350 miljoen kilometer over een periode van vijf jaar. Daarbij werd niemand op de rooster gelegd, maar werd er wel gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van apparaatjes die de gelopen afstand, duur, snelheid en de verbrande calorieën meten en automatisch delen op een sociaal netwerk.

Sneller en verder

Wat blijkt? Als een vriend verder en harder loopt dan gewoonlijk, dan is de kans groter dat je zelf ook een tandje bijsteekt tijdens de training. Uit de gegevens blijkt dat voor elke kilometer die een vriend extra loopt, je zelf ook 300 meter extra rent. Indien je vriend versnelt met 10 meter extra per minuut, dan doet je er zelf ook drie meter per minuut bij. Die cijfers geven slechts gemiddelden weer, maar het geeft wel een duidelijk beeld over hoe sterk we beïnvloed worden.

Daarnaast laten we ons zowel motiveren door vrienden die een beetje beter zijn als door vrienden die een beetje slechter zijn. Bij grotere niveauverschillen is de invloed kleiner. Verder laten regelmatige lopers zich meer beïnvloeden door vrienden die slechts af en toe lopen dan omgekeerd.

Geslacht

Tot slot hangt de mate van beïnvloeding ook af van het geslacht van de loper. Mannen worden beïnvloed door zowel lopende vrienden als vriendinnen, terwijl vrouwen vooral kijken naar andere vrouwen. Die bevindingen sluiten aan bij eerdere theorieën die stellen dat mannen op iedereen indruk willen maken en dat vrouwen vooral voor zichzelf sporten.