Je onthoudt dingen beter als je ze niet opschrijft

Je onthoudt dingen beter als je ze niet opschrijft

Je onthoudt dingen beter als je ze niet neerpent. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Mount St. Vincent University in Canada. Het suggereert een verband tussen het maken van aantekeningen en een lagere retentie van informatie dan wanneer er niets opgeschreven wordt.

Het team verdeelde een aantal vrijwilligers in twee groepen. Een groep kreeg pen en papier om notities te maken, de andere groep kreeg dat niet. Het doel van elke groep was om een aantal kaarten te memoriseren en te lokaliseren. Uit de resultaten bleek dat de groep zonder notities aanzienlijk beter presteerde in het lokaliseren van de juiste kaarten dan de groep die wel aantekeningen had mogen maken. Het herkennen van de kaarten was consistent voor beide groepen.

Onderzoekers denken dat de betere prestaties van de groep zonder aantekeningen te wijten zijn aan de hersenen die opzettelijk informatie vergeten omdat het brein beseft dat het elders werd neergeschreven en het bijgevolg niet nodig is om die info te onthouden.

Een controlestudie bevestigde de resultaten uit het eerste onderzoek. De onderzoekers keken of de deelnemers die wel aantekeningen mochten maken tekenen van productieve interferentie zouden laten zien als ze het spel meerdere keren zouden spelen. Dat deden ze echter niet.