Japan en EU sluiten grootste handelsverdrag ooit

Japan en EU sluiten grootste handelsverdrag ooit

Het gaat voorlopig op een princiepsakkoord. Voor het tot een definitief akkoord kan komen, moeten er nog enkele knelpunten weggewerkt worden. Volgens Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker (foto rechts) is het «de belangrijkste bilaterale overeenkomst ooit voor de EU». Onder andere Europese landbouwproducten zullen makkelijker hun weg vinden naar Japan, terwijl Japanse auto's zonder importtarieven naar de EU uitgevoerd zullen kunnen worden, met een overgangsperiode van zeven jaar.

Het princiepsakkoord betekent niet dat de onderhandelingen rond zijn. Er wachten de onderhandelaars nog maanden werk om alle technische details uit te klaren en een aantal overblijvende knelpunten weg te werken, waaronder het systeem voor de geschillenbeslechting tussen staten en investeerders dat een hele polemiek uitlokte in de onderhandelingen met Canada.

Niet iedereen is tevreden met de spoed waarmee een princiepsakkoord boven de doopvont is gehouden. «Deze overhaaste procedure is niet ernstig. De Commissie leert niet uit haar fouten. De inhoud en het verloop van deze onderhandelingen lijkt op de oude patronen van de onderhandelingen met de Verenigde Staten en Canada», stelt Ska Keller, de groene cofractieleidster in het Europees Parlement. Keller klaagt dat slechts een handvol parlementsleden tot dusver toegang heeft gehad tot de onderhandelingsteksten.