Jacht op misbruik van parkeerkaarten voor gehandicapten geopend

Jacht op misbruik van parkeerkaarten voor gehandicapten geopend

"Binnenkort mogen ook gemeenschapswachten controleren op de aanwezigheid van een geldige kaart", zegt Demir in het Belang van Limburg. Nu hebben enkel politiemensen of erkende parkeerwachters die bevoegdheid, waardoor tal van overtreders ongestraft blijven.

Elk jaar krijgen zo'n 30.000 Belgen een boete van 110 euro omdat ze onterecht een blauwe parkeerplaats voor personen met een handicap innemen. "Een groot deel parkeert zonder de verplichte blauwe kaart, maar er zijn ook heel wat bestuurders die een vervallen exemplaar gebruiken", weet Luc Demullier, woordvoerder van Demir.

Volgens de FOD Sociale Zekerheid circuleren er op dit moment liefst 228.000 vervallen kaarten in ons land, ongeveer de helft van het totale aantal.

Om de politiediensten in tijden van terreurdreiging te ondersteunen, werkt Demir nu aan een wetsaanpassing waardoor ook gemeenschapswachten mogen controleren of er een geldige parkeerkaart in de wagen ligt.

"Het voorstel om de bevoegdheid van die mensen uit te breiden, staat nog voor de zomer op de ministerraad en past in de nultolerantie die de minister hanteert. De kans dat je vandaag wordt betrapt, is relatief klein. Maar daar komt met de inzet van de duizenden gemeenschapswachten snel verandering in."