Internationale wetenschappers: “Ga voor groepsimmuniteit bij jongeren”

Internationale wetenschappers: “Ga voor groepsimmuniteit bij jongeren”

Het voorstel, dat de 'Great Barrington declaration" is gedoopt, pleit om het virus vrij spel te geven in bevolkingsgroepen met een laag risico op ernstige ziekte of sterfte van Covid-19. De ondertekenaars hopen zo dat er groepsimmuniteit ontstaat waarbij voldoende mensen resistent zijn tegen het virus en het zich niet meer kan verspreiden. Op het moment van schrijven hebben zo'n 3.000 medische wetenschappers, zo'n 4.000 medische personeelsleden en 65.000 leken de boodschap ondertekend.

De drie auteurs, allen van gerenommeerde universiteiten (Oxford, Stanford en Harvard), stellen dat de coronamaatregelen een "verwoestend effect" hebben op de volksgezondheid door het dagelijkse leven op de schop te gooien en mentale schade te berokkenen. Diegenen met een zwakke maatschappelijke positie dragen bovendien de grootste last. "Pogingen om de besmettingen laag te houden draaien op niets uit", klinkt het. Lockdowns zouden volgens hen vervangen moeten worden door gerichte bescherming van de risicogroepen.

Rusthuispersoneel

Hoewel de auteurs van het voorstel toegeven dat het moeilijker is om een grote groep ouderen te beschermen, suggereren ze dat zij hun individuele verantwoordelijkheid kunnen opnemen. "Als je 75 bent, kan je ervoor kiezen om zo min mogelijk naar buiten te gaan", luidt het. Regelmatig testen kan ook een oplossing bieden. Volgens David Livermore, professor medische microbiologie (Universiteit van East Anglia) en ondertekenaar van de verklaring, kunnen ouderen in rusthuizen beschermd worden als het personeel goed betaald wordt om afwisselend een maand in de rusthuizen zelf of in een naburig verblijf te wonen.

Kritiek

Niet iedereen is het met het voorstel eens - zo bleek eerder ook al in onze contreien. William Hanage, epidemioloog van de Universiteit van Oxford, stelt dat de auteurs terecht wijzen op de indirecte schade die de pandemie veroorzaakt, maar vindt dat hun voorstel de directe schade ervan nog verhoogt.

Is it just me who think that people who signed the Great Barrington Declaration #GBdeclaration should offer themselves to get infected first? Let's study this focused cohort to see the mortality and morbidity rate and then inform the general public how well herd immunity works ?

— Joshua Chai (@DrJoshuaChai) October 7, 2020

Uit onderzoek van Hanage en collega's blijkt dat Covid-19 dodelijker wordt dan de griep voor mensen vanaf 35, en de dodelijkheid vanaf die leeftijd exponentieel stijgt. "Beweren dat je het virus weg kunt houden door te testen op een moment dat het Witte Huis een moeilijk controleerbare uitbraak beleeft, zou moeten illustreren hoe waarschijnlijk dat is", klinkt het. Epidemioloog Gregg Gonsalves van de Univerisiteit van Yale stelde het scherper: "Groepsimmuniteit komt neer op het ruimen van zieken en gehandicapten uit de kudde. Het is grotesk."

Langetermijneffecten

En dan is er natuurlijk ook nog de zorg over de langetermijneffecten van een coronabesmetting. Uit een recente bevraging bij meer dan 1.000 Belgen en Nederlanders die een milde coronabesmetting hadden opgelopen, blijkt dat 91 procent van de bevraagden zes maanden na hun besmetting aangeeft nog steeds last te hebben van meer dan één symptoom. Ook houden sommige patiënten met een milde besmetting er ernstige hersenaandoeningen aan over.