Interactieve kaart toont toename wereldpopulatie sinds het jaar 1

Interactieve kaart toont toename wereldpopulatie sinds het jaar 1

De kaart toont de toename van wereldpopulatie in zes minuten. Gedurende die zes minuten zie je op een wereldkaart stippen verschijnen. Elke stip staat voor één miljoen mensen.

Een paar trends vallen op. De gebieden rond China en India zijn al heel vroeg dichtbevolkt. Het bevolkingsaantal van China kent een stevige terugval tijdens de Mongoolse invasie, net zoals Europa die kent tijdens de epidemies van de zwarte pest. Vanaf de Industriële Revolutie is er geen houden meer aan en stijgt de wereldpopulatie exponentieel.

Het filmpje werd gemaakt door de organisatie Population Education. Volgens hen zullen er tegen het einde van de eeuw 10 miljard mensen op deze aarde rondlopen. Ze willen het bewustzijn rond de overbevolkingsproblematiek dan ook vergroten en zo de mensen meer inzicht doen krijgen in de daaruitvolgende problemen, zoals de klimaat- en vluchtingencrisis.