Inspecteurs Volksgezondheid kunnen alcohol in bezit van minderjarige in beslag nemen

Inspecteurs Volksgezondheid kunnen alcohol in bezit van minderjarige in beslag nemen

Inspecteurs van Volksgezondheid kunnen binnenkort alcoholhoudende dranken in beslag nemen die minderjarigen bij zich hebben en zullen jongeren hun identiteitskaart mogen vragen met het oog op alcoholcontroles. Die uitbreiding van hun bevoegdheden staat in een wetsontwerp dat vrijdag groen licht kreeg van de ministerraad. De tekst moet wel nog langs de Raad van State en de Kamer passeren. In het wetsontwerp verduidelijkt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) de bevoegdheden van de inspecteurs. Het ontwerp verduidelijkt ook het verbod op schenken van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar en sterke drank aan min-achttienjarigen. Daardoor kunnen de inspecteurs supermarkten op het matje roepen als ze minderjarigen tijdens degustatiemomenten alcohol of sterke drank serveren.

Daarnaast verplicht het ontwerp de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen meer transparantie aan de dag te leggen. Vanaf 2017 moeten ze alle schenkingen en voordelen in geld of natura aan professionals en organisaties uit de gezondheidszorg publiceren op de website betransparant.be. Die maatregel moet de kwaliteit van informatie over geneesmiddelen garanderen. Het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) wordt bevoegd om controles uit te voeren en sancties op te leggen.

Over de transparantieplicht maakte minister De Block in 2015 al afspraken met de farmaceutische sector. Als inspiratie daarvoor gold de zogenaamde Sunshine Act die in 2010 in de Verenigde Staten het levenslicht zag.

De wettekst versoepelt voorts de toegang tot de maximumfactuur (MAF) voor mensen wiens inkomen onder een bepaalde grens blijft. De MAF zorgt ervoor dat gezinnen per jaar niet meer hoeven uit te geven aan gezondheidszorgen dan een vastgelegd maximumbedrag. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming gaat het om maximaal 450 euro per jaar. Voor anderen hangt dat bedrag af van hun netto belastbaar inkomen.

Vandaag wordt de MAF onder meer bepaald door het netto belastbaar inkomen van drie jaar geleden, al is in bepaalde situaties een afwijking mogelijk. Voorbeelden zijn een stopzetting van de beroepsactiviteit of zes maanden werkloosheid. Voortaan zal iedereen die zijn inkomen onder een bepaald bedrag ziet dalen, een herberekening kunnen vragen om zo toegang tot de MAF te krijgen.

bron: Belga