Inspecteur heeft zelden impact op de schoolkeuze: "Doorlichtingsverslagen worden amper gelezen"

Inspecteur heeft zelden impact op de schoolkeuze: "Doorlichtingsverslagen worden amper gelezen"

Naar welke school stuur ik mijn kroost? In België is het mogelijk om zelf de school van je voorkeur te kiezen: een belangrijke, maar vaak moeilijke keuze voor jonge gezinnen. Wie dat wenst, kan daarom op de website van de Vlaamse overheid de doorlichtingsverslagen inkijken. Daarin lees je zwart-op-wit de kritische bevindingen en aanbevelingen van de schoolinspecteur.

In het kader van hun masterproef, spraken Charlotte Aerts en Joeri Berloo met 20 ouders over hun ervaringen, om te onderzoeken wat de impact is van doorlichtingsverslagen op hun keuzes. Helaas blijkt die impact nog altijd klein tot onbestaande.

«Binnen dit onderzoek gaf de overgrote meerderheid van de ouders aan dat ze nooit doorlichtingsverslagen gebruiken bij het maken van een schoolkeuze. Sterker nog, meer dan de helft van deze ouders wist niet wat een doorlichtingsverslag was of waar ze dit verslag konden vinden.» Een conclusie die eerder al bevestigd werd in onderzoek van het GO! Onderwijs uit 2012.

«Toch geloven de meeste ouders in het advies dat een doorlichtingsverslag formuleert», vult Joeri Berloo aan. «Ouders benoemen de onderwijsinspecteurs als professioneel, deskundig en betrouwbaar.»

Geloofwaardigheid

Toch was er een groep die wél zeer goed op de hoogte was. «Bij de ouders die tewerkgesteld zijn in het onderwijs is een opmerkelijk verschil vast te stellen. Zij maakten bijna allemaal gebruik van een doorlichtingsverslag voor een schoolkeuze.»

Nochtans zijn het vooral deze ouders, die de geloofwaardigheid van dit verslag in twijfel trekken. Charlotte Aerts: «Veel leerkrachten gaven aan dat scholen nog snel zaken gingen aanpakken, wanneer ze weten dat de onderwijsinspectie langskomt. Dit maakt dat een doorlichtingsverslag niet altijd als een eerlijke bron wordt beschouwd.»

Wegen op het schoolbeleid

Tijdens het onderzoek lieten de twee studenten de ouders kennismaken met het doorlichtingsverslag. Een succes, zo blijkt. Hoewel veel ouders aangaven moeilijkheden te hebben met de opbouw en de woordkeuze, zouden ze het verslag allemaal gebruiken bij een nieuwe schoolkeuze.

Charlotte Aerts en Joeri Berloo vinden het dan ook jammer dat deze informatie zo slecht doorstroomt naar de doelgroep. «Wanneer de Vlaamse overheid doorlichtingsverslagen aanbiedt als informatieve bron bij het maken van een schoolkeuze, zou men verwachten dat ouders gemakkelijker de weg vinden naar deze verslagen. Ouders moeten er nu zelf actief naar zoeken, als ze er al op de hoogte van zijn.»

«Wanneer we willen dat de mening van ouders doorweegt op het beleid van scholen, moeten we de doorlichtingsverslagen op een meer toegankelijke manier aanbieden. Dat kan door scholen de verslagen op hun website te laten posten of het doorlichtingsverslag te plaatsen op websites die ouders vaak gebruiken om een school te zoeken, zoals de onderwijskiezer.»

De volledige scriptie lees je in de Vlaamse Scriptiebank.