Inschakelingsuitkering is te weinig bekend bij jongeren

Inschakelingsuitkering is te weinig bekend bij jongeren

Pas afgestudeerden die na 1 jaar actief zoeken nog altijd geen job hebben gevonden, hebben recht op een inschakelingsuitkering. Maar van de duizend bevraagde studenten blijkt maar liefst 86% daar nog nooit van te hebben gehoord. Dat toont de masterproef aan waarmee Lies Vanneste als handelswetenschapper afstudeerde aan de Universiteit Gent. De resterende 14% studenten die de term wel herkenden, weten bovendien nauwelijks wat het precies inhoudt. "Zowel de voorwaarden om een inschakelingsuitkering te kunnen ontvangen, de duur en het bedrag, alsook de recente hervormingen zijn onvoldoende gekend. Nochtans weet bijna de helft van de bevraagde studenten wel van het bestaan van een dergelijke uitkering af, zonder er de juiste term op te kunnen plakken", aldus Vanneste. Daarnaast blijken hoger geschoolden beter op de hoogte dan lager geschoolden.

Oorzaken

Uit het onderzoek blijkt dat laatstejaarsstudenten onvoldoende informatie krijgen over de uitkering. Ook de complexiteit van de wetgeving speelt een rol, en mogelijk speelt ook mee dat heel wat studenten denken geen nood te hebben aan deze informatie. "Ze negeren de aangeboden informatie, aangezien ze ervan overtuigd zijn dat ze snel werk zullen vinden. Velen zullen pas op zoek gaan naar informatie over bijvoorbeeld een ‘werkloosheidsuitkering' wanneer ze lang na het afstuderen nog altijd geen werk gevonden hebben, en misschien in geldproblemen zitten", meent Vanneste.

Falend systeem

Het is belangrijk dat jongeren op de hoogte zijn, want de inschakelingsuitkering wordt niet automatisch toegekend. "Ze moeten zelf het initiatief nemen en zich, eenmaal afgestudeerd, onmiddellijk inschrijven bij de VDAB om zo de wachttijd te laten starten. Als ze niet weten dat een inschakelingsuitkering bestaat en een gebrekkige kennis hebben over de criteria of de procedure om die uitkering te krijgen, zullen zij ook geen beroep doen op dit recht."

Volgens Vanneste slaagt het sociaalzekerheidssysteem er niet in de beoogde doelgroep te stimuleren om actief op zoek te gaan naar werk en om ondersteuning te bieden met een uitkering waar nodig. Jongeren beter informeren is dus de boodschap, al ziet Vanneste ook heil in de hervorming van het recht op een inschakelingsuitkering. "Maak er een automatisch recht van, zodat elke rechthebbende, ongeacht of die op de hoogte is van dit recht, een inschakelingsuitkering ontvangt."

Lies Vanneste nam met haar scriptie deel aan de Vlaamse Scriptieprijs. Haar onderzoek is te raadplegen via www.scriptiebank.be.