Informatiedrempel voor fijn stof ook in Vlaanderen overschreden

Informatiedrempel voor fijn stof ook in Vlaanderen overschreden

Vandaag worden hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. In het Brussels gewest werd de informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter al overschreden, nu wordt die informatiedrempel ook in Vlaanderen overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). De 24-uur gemiddelden van PM10-concentraties bedroegen om 8 uur 60 µg/m³ in Vlaanderen, 56 µg/m³ in Brussel en 33 µg/m³ in Wallonië. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter. Een concentratie van 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren om de bevolking te informeren.

Vandaag en de komende dagen blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van de luchtvervuiling: weinig wind en bijkomend is er een temperatuursinversie vanaf morgen en woensdag. Vanaf donderdag zal de wind toenemen en voor betere verspreidingsomstandigheden in de atmosfeer zorgen.

De huidige verwachting is dat donderdagavond de fijnstofconcentraties zullen dalen en dat er vrijdag geen overschrijdingen meer zullen zijn van de infodrempel, aldus IRCEL.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met hart - en vaatziekten, personen met COPD, enz.) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

bron: Belga